AA - Aertssen klaar voor een dubbel zo groot Zwin 4-10-12

Aannemingsbedrijf Aertssen opnieuw in het nieuws

23/08/2016 – Maandagmorgen zijn de uitbreidingswerken van het Zwin officieel van start gegaan. Vlaamse Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts staken de eerste spade de grond in.

Het natuurreservaat is een waar paradijs voor heel wat planten en dieren. Helaas wordt het getijdengebied bedreigd door verzanding. Om te voorkomen dat het waardevolle natuurgebied verloren gaat, wordt het Zwin de heraangelegd en uitgebreid met maar liefst 120 ha, goed voor een verdubbeling van het natuurgebied.

Door de uitbreidingswerken krijgt de zee weer meer ruimte en wordt het gebied aantrekkelijker voor fauna en flora. We bouwen eveneens een nieuwe dijk van zo’n vier kilometer lang, die het Zwin en het achterliggende land moet beschermen tegen mogelijke stormen.

De nieuwe broedeilanden, poelen,  fiets- en wandelpaden zullen toerist en dier ongetwijfeld charmeren. Het Zwin wordt dus niet alleen groter, maar ook waardevoller.