AW - Genappe (2)-7

Bezinkingsbassins ruimen plaats voor natuurgebied

Op de site van de voormalige suikerraffinaderij van Genappe helpt Aertssen Terrassements mee aan de herontwikkeling van de oude bezinkingsbassins op de site. De site krijgt een invulling als natuurgebied.

Bouw & Infra
Genappe
2017

Op de site van de voormalige suikerraffinaderij van Genappe helpt Aertssen Terrassements mee aan de herontwikkeling van de oude bezinkingsbassins op de site. De site krijgt een invulling als natuurgebied.

De zestig hectare grote bassins worden al meer dan een eeuw gebruikt voor het scheiden van suikerbietwaswater. Sinds de stopzetting van de productie, werd de site in 2004 afgestaan aan het Waalse Gewest. De afdeling Natuur en Bosbeheer van de SPW toonden zich samen met de vzw Environnement Dyle bereid om de site te herontwikkelen als natuurgebied waar vogels hun plekje vinden.

Kunstmatig eiland

De teams van Aertssen Terrassements werden ingeschakeld voor de ontbossing, grondwerken en herinrichting. Een kunstmatig eiland werd gecreëerd om het nestelen van vogels te bevorderen. Gedurende een maand werden tot tien machines gebruikt om 50.000 m³ aan materiaal te verplaatsen.

Aertssen Terrassements toont met dit project weer zijn hart voor de natuur.