Lobroekdok (1)-3

Opgeruimd staat netjes: sanering Lobroekdok

Goed nieuws voor de Oosterweelverbinding: op 4 mei startte Aertssen er met de voorbereidende werken aan het Lobroekdok. Onder toeziend oog van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit, werd het eerste scheepswrak gelicht. Een indrukwekkende klus waarbij we in totaal 220.000 m³ vervuild slib, zeventien scheepswrakken en gestort afval van de bodem verwijderen.

Bouw & Infra
Lobroekdok
2017

Goed nieuws voor de Oosterweelverbinding: op 4 mei startte Aertssen er met de voorbereidende werken aan het Lobroekdok. Onder toeziend oog van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit, werd het eerste scheepswrak gelicht. Een indrukwekkende klus waarbij we in totaal 220.000 m³ vervuild slib, zeventien scheepswrakken en gestort afval van de bodem verwijderen.

Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding wordt het viaduct van de Antwerpse Ring vervangen door een tunnel. Die ondertunneling gebeurt ter hoogte van het sterk vervuilde Lobroekdok, vlakbij het Sportpaleis. Aertssen startte er met de sanerings- en bergingswerken om zo deze ondertunneling mogelijk te maken. Na deze opruimwerken kan er straks vlot aan de aanleg van de Oosterweel gewerkt worden.

220.000 m³ vervuild slib

De baggerspecie in het dok wordt afgegraven tot op de kleilaag. Op deze manier garanderen we dat alle vervuiling weggenomen wordt. In totaal zullen we 220.000 m³ verontreinigd slib uit het dok verwijderen en via het water afvoeren. Dankzij deze duurzame oplossing houden we tienduizend vrachtwagens van de weg.

Een luchtbellengordijn in de doorgang van het dok garandeert tevens dat de fijnste deeltjes zich tijdens de baggerwerken niet naar het Albertkanaal verplaatsen.

3,1 miljoen euro

Naast deze hoognodige saneringswerken halen we ook zeventien scheepswrakken – al dan niet volledig gezonken – uit het water. Deze verlaten het dok via het water en worden gerecycleerd in een sloopwerf in Hoboken. Ook het verwijderen van achtergelaten objecten nemen we voor onze rekening. “We vonden heel wat gedumpte voorwerpen terug in het dok”, vertelt projectleider Eric Broes. “Denk maar aan ankers, brandkasten, brommers, conservenblikjes en koelkasten. We haalden als het ware een hele elektrowinkel uit het dok.”

De totale sanering van het dok neemt achttien maanden in beslag. Het kostenplaatje om het dok klaar te maken voor de Oosterweelverbinding, bedraagt maar liefst 3,1 miljoen euro. Een belangrijke investering voor de toekomst van Antwerpen, waar wij graag het startschot voor hebben gegeven.