czt8zyiwmsmkzivqcor4.1920x0

"Met de Liefkenshoekspoorverbinding wil men de haven van Antwerpen toegankelijker maken per spoor."

Grondverzet en beddingswerken Liefkenshoekspoorverbinding

Dubbelsporige lijn van 16,2 kilometer

In de afgelopen jaren hebben we prachtig werk geleverd bij de de uitvoering van droog grondverzet en beddingswerken voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding en de realisatie van geluidsbuffers te Kallo en Verrebroek. Met de Liefkenshoekspoorverbinding wil men de haven van Antwerpen toegankelijker maken per spoor.

Bouw & Infra
Kallo, Verrebroek
2008-2012

In de afgelopen jaren hebben we prachtig werk geleverd bij de de uitvoering van droog grondverzet en beddingswerken voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding en de realisatie van geluidsbuffers te Kallo en Verrebroek. Met de Liefkenshoekspoorverbinding wil men de haven van Antwerpen toegankelijker maken per spoor.

Het spoortraject behelst de aanleg van een nieuwe spoorverbinding die het goederenverkeer van het havengebied op de linkerscheldeoever rechtstreeks verbindt met het bestaande spoor op het rechteroevergebied. Het betreft de aanleg van een dubbelsporige lijn met totale lengte van 16,2 kilometer.

Bijna alle aspecten van droog grondverzet komen in dit project uitgebreid aan bod: aanleg van ingegraven spoorbeddingen en kunstwerken, uitgraving in open bouwput (circa twee miljoen m³), aanleg van grondverbeteringen in natuursteenslag 0/120, vormlaag 0/80 en onderlaag 0/32 voor de spoorbedding (ongeveer 90.000 m²). Diverse uitgravingen in stross (ondergrondse uitgravingen in een beperkte ruimte) voor de aanleg van kunstwerken onder bestaande wegenis en aansluitingen van de spoorbedding op de boortunnel tussen linker- en rechteroever (circa 350.000 m³). Uitgraving van evacuatieschachten op de boortunnel met een diepte tot 40 meter. Afvoer van specie uit diepwanden en cement bentonietwanden (circa 400.000 m³). Realisatie van diverse geluidsbuffers en geschikt maken van gronden door middel van stabilisatie met ongebluste kalk. Diverse afbraakwerken en de realisatie van zandafstortingen in het Kanaaldok B2 met ponton Yggdrasil.