AA - Aertssen klaar voor een dubbel zo groot Zwin 1-2

The Zwin in transformation

Measures have been taken to preserve the Zwin. We have carried out works to transform the Zwin.

Check out the video: