Outdated browser. For a better experience, keep your browser up to date.

Aertssen project 33
28/06/2022
Infra

Een groene zone aan de Kempenstraat

Tussen het Kempisch dok en het Asiadok realiseerde het team van Aertssen Infra een aangename openbare ruimte van 30.000 m² rondom het toekomstige ziekenhuis ZNA Cadix. De nieuwe zone kreeg heel wat groen, nieuwe fietsverbindingen en een nieuwe tramhalte. De werken startten in juni 2021 en werden exact een jaar later voltooid.

Wat heeft Aertssen Infra gerealiseerd?

  • De site werd voorzien van nieuwe hoofdriolering (1.300 m lang), die we aansloten op de bestaande riolering.
  • Omwonenden en bezoekers genieten van heel wat groen in de openbare tuin, bovenop de ondergrondse parking van het ziekenhuis, met een oppervlakte van ongeveer 5.000 m², bijna 40.000 vaste planten en 37.000 bloembollen.
  • We legden er diverse groenzones aan met ca. 4.000 m² grasmengsels en plantten 45-tal nieuwe bomen. Zes bestaande bomen, met een kluitdiameter van 2.8m en een gewicht van 6 ton, werden met behulp van machines verplant op een nieuwe bestemming binnen de werfzone.
  • Passanten wandelen voortaan over een wandelboulevard (450 m lang) met zitbanken langsheen de dokrand. We legden de wandelboulevard aan in blauwe hardsteen en voorzagen massieve zitbanken in natuursteen als afboording. De zone tussen het pad en de dokrand werd aangelegd met kasseien met grasvoegen voor de waterdoorlatendheid.
  • Ook de aangelegde wadi’s zorgen voor opvang, infiltratie en buffering van overtollig hemelwater.​
Aertssen project 46

De bereikbaarheid

  • Voor de fietsers realiseerden we een dubbelrichtingsfietspad (480 m lang en 2,5 m breed) die het bestaande fietspad op het Asiadok-Oostkaai verbindt met die van de Binnenvaartstraat.
  • Een nieuwe tram- en bushalte zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid. Aan de hoofdingang van het nieuwe ziekenhuis legden we het perron voor de tram-busbaan aan in blauwe hardsteen.
  • De toegankelijkheid voor auto’s wordt beperkt. Er is enkel een rijweg die dient als in- en uitrit voor de ondergrondse parking, de hulpdiensten en leveranciers. Het team van Aertssen Infra zorgde voor de aanleg van deze toegangsweg (2.000 m² asfalt van 18 cm dikte) en plaatste pergola’s in staal boven de inrit van de ondergrondse parking. Die laatsten werden voorzien van ingebouwde verlichting.
  • Bovenop de ondergrondse parking zal een drainagesysteem het overtollige hemelwater opvangen en naar ondergrondse buffers leiden, die ongeveer 90.000 liter aan water kunnen bufferen. Vanuit die buffers wordt tevens het groendak besproeid.
Aertssen project 47

Opening van het ziekenhuis

De nieuwe, openbare groenzone tussen het ziekenhuis en de dokrand werd door het team van Aertssen Infra voltooid binnen de geplande timing. De site is klaar voor de opening van het nieuwe ziekenhuis in maart 2023.