AA - Project Zwin 1-1

120 extra ha voor Het Zwin

Aannemingsbedrijf Aertssen is ijverig aan de slag in Knokke-Heist. Het bekende intergetijdengebied het Zwin wordt er de komende drie jaar heraangelegd én uitgebreid met maar liefst 120ha. De nieuwe broedeilanden, poelen,  fiets- en wandelpaden zullen mens en dier ongetwijfeld charmeren.

Het natuurreservaat zoals we dat vandaag kennen, werd in 1952 opgericht door Graaf Léon Lippens en is een paradijs voor heel wat planten en dieren. Helaas wordt het getijdengebied bedreigd door verzanding. Grootschalige ingrepen zijn nodig om te voorkomen dat de Zwingeul dichtslibt en het waardevolle natuurgebied verloren gaat.

Sterk partnerschap

Samen met partner Artes Depret slaan we de handen in elkaar en gaan we deze uitdaging aan. Het beschermde natuurgebied krijgt straks 120 hectare extra natuurvlakte en wordt zo maar liefst 333 hectare groot. Deze omvangrijke klus vraagt om een flinke dosis vakkennis en geschikt materiaal om de kwetsbare planten en dieren te beschermen. Met aangepaste machines wordt er meer dan 2.600.000 m³ grond afgegraven en opgehoogd.

We bouwen eveneens een nieuwe, internationale dijk van maar liefst 3,7 km lang, 7 m hoog en 55-70 m breed. Die moet het Zwin beschermen tegen mogelijke stormen en zal tevens dienst doen als fietspad.

Wat staat er verder nog op het programma?

  • het verbreden, verdiepen en verlengen van de zwingeul
  • het aanbrengen van een oeververdediging in breuksteen
  • de aanleg van een nieuw grachtensysteem rondom de nieuwe dijk en een pompstation om de afwatering van het hinterland te garanderen.
  • het aanplanten van struiken en de aanleg van poelen
  • het ophogen van grond voor de aanleg van nieuwe broedeilanden
  • de aanleg van nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden
  • het plaatsen van afsluitingen voor begrazing door runderen en schapen

Over de grenzen heen

Het project situeert zich zowel op Belgisch als Nederlands grondgebied, wat voor de nodige complexiteit zorgt. Dankzij een goede communicatie met de verschillende actoren blijven we toch op schema met de voortgang van de werken.

U merkt het: een project waarbij heel wat ‘People, Power & Passion’ komt kijken. Van dit project hebt u ongetwijfeld het laatste nog niet gehoord. We houden u op de hoogte…