Monti_luchtfoto-3

Aertssen Group herontwikkelt voormalige ‘Monti’-site

In Lier geeft de Aertssen Group de gebouwen van de voormalige drukkerij ‘Monti’ een nieuwe toekomst. Het indrukwekkende terrein beantwoordt straks aan de toenemende vraag naar logistieke opslagmogelijkheden. 

Aan de Antwerpsesteenweg 386 te Lier, vlakbij de welbekende dancing La Rocca, bevond zich tot enkele jaren geleden drukkerij ‘Monti’, die in 2014 haar activiteiten verhuisde naar Turnhout. Sindsdien werd er gezocht naar een herbestemming van de indrukwekkende site. Het gaat om een terrein van 66.000m², met 25.000m² aan gebouwen. Tevens is nog 20.000m² onbebouwd en als greenfield te ontwikkelen.

Opslag van goederen
Onze Aertssen Group kocht recent de terreinen en geeft ze een nieuwe logistieke toekomst. Zo voorzien we straks kortstondige of langdurige opslagmogelijkheden van goederen aan derden. Een logische aanvulling op de diensten van Aertssen Logistics en een succesvolle keuze zo blijkt. Reeds 60% van de opslagcapaciteit is ingevuld en diverse klanten tonen bijkomend interesse.