about-6

Aertssen verlaagt zijn CO2-impact

Dat onze machines en werktuigen CO2 uitstoten en dus een impact hebben op het milieu, beseffen we bij Aertssen maar al te goed. Daarom letten we op onze ecologische voetafdruk. ‘Goed, snel en adequaat werken’ willen we laten samengaan met ‘respect voor mens en milieu’.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zette Aertssen, in samenwerking met twee laatstejaars bachelorstudenten van de KU Leuven, een onderzoeksproject op naar de ecologische voetafdruk van de firma.

Hoe doen we het vandaag?
Het project startte met een nulmeting. Die brengt onze huidige CO 2-uitstoot en het energieverbruik van onze nutsvoorzieningen in kaart. Onze werktuigen en machines, ons uitzonderlijk transport en ook de auto’s van onze werknemers… allemaal stoten ze CO2 uit. Gelukkig zetten we ook volop in op duurzame groene energie: onze zonnepanelen op de Zonneberg in Zelzate wekken groene stroom op voor liefst vierduizend gezinnen. En ook op de daken van onze bedrijfsgebouwen liggen zonnepanelen die ons van duurzame energie voorzien.

Wat doen we morgen?
De KU Leuven-studenten peilden naar hoe betrokken onze medewerkers zich voelen bij de hele milieuproblematiek. Die antwoorden vormen samen met de meetgegevens een basis voor onze CO2- en energiedoelstellingen. Zo hopen we in de toekomst onze CO2-uitstoot te verminderen en onze energiefacturen te verlagen. Twee vliegen in één klap, dus. Dat onze machines en werktuigen CO2 uitstoten en dus een impact hebben op het milieu, beseffen we bij Aertssen maar al te goed. Daarom letten we op onze ecologische voetafdruk. ‘Goed, snel en adequaat werken’ willen we laten samengaan met ‘respect voor mens en milieu’.