7h1f0p8qtk57cktkt904.1920x0

"Het realiseren van de eindafdek in Nederland is, gezien de andere visie op de levensduur van de eindafdek, een verrijking van de huidige kennis."

Afdek stortplaats 'Koegorspolder'

Sluiskil in Nederland

Aannemingsbedrijf Aertssen was in de periode 2013-2014 betrokken bij de realisatie van de eindafdek van de stortplaats Koegorspolder te SIuiskiI in Nederland.

Bouw & Infra
Sluiskil (Nederland)
2013-2014

Aannemingsbedrijf Aertssen was in de periode 2013-2014 betrokken bij de realisatie van de eindafdek van de stortplaats Koegorspolder te SIuiskiI in Nederland.

Nogmaals werd de expertise, die Aertssen de laatste decennia in de aanleg en eindafdek van stortplaatsen heeft opgedaan, geëxporteerd buiten de landsgrenzen. Eerder werd reeds ingestapt in de aanleg en exploitatie van een stortplaats in Kostinbrot, Bulgarije. Het realiseren van de eindafdek in Nederland is, gezien de andere visie op de levensduur van de eindafdek, een verrijking van de huidige kennis. De eindafdek van Koegorspolder is opgebouwd uit een minerale zand-bentoniet-polymeer afdichtende laag gecombineerd met tweezijdig ruwe HDPE-folie, met daarboven een drainagemat en een leeflaag. Grote zorg dient te worden besteed aan de borging van de kwaliteit. Door de lengte van de taluds van meer dan 150 meter met hellingen tot 28 graden vormt het project een interessante technische uitdaging. Het project liep tot medio 2014.