Shutdown management

Door onze jarenlange relatie met de (petro-)chemische industrie, is Aertssen huisleverancier op de raffinaderijen van Antwerpen, maar eveneens op tal van andere bedrijfssites en chemische productiesites. Ons projectportfolio is zowaar nog indrukwekkender. Bij Aertssen is veiligheid de topprioriteit. Dit wordt erkend door vele chemische bedrijven, EPC-contractors en industriële dienstverleners.

Proactieve aanpak shutdown

Het spreekt voor zich dat onze werknemers over de nodige certificaten beschikken en doorlopend bijgeschoold worden. U kan ze tegenkomen tijdens dagelijkse onderhoudswerken, projectbouw en/of grootschalige turnarounds. Shutdowns vragen een proactieve aanpak, aangezien de hijs- en transportactiviteiten gelijktijdig plaatsvinden op een ingewikkelde en vaak beperkte omgeving die zeer hoge veiligheidseisen stelt. Daarom ondersteunen riggers en brigadiers onze machinisten bij te staan bij het aanslaan van de lasten en het uitvoeren van complexe manipulaties.

Specialist in shutdown

Met gemiddeld een 15-tal uitgevoerde shutdowns per jaar, bent u er zeker van dat Aertssen een specialist is op dit vlak. Om de hijs- en manipulatiewerkzaamheden voor deze shutdowns voor te bereiden en te coördineren, worden in overleg met u en uw aannemers hijsplannen, projectplannen, inplantingsplannen, hijsschema’s en andere gewenste documenten opgesteld. Tijdens de shutdown zelf kan ons eigen team ter plaatse de activiteiten opvolgen en zo nodig bijsturen zodat uw fabriek vlot en binnen de vooropgestelde termijn, terug opgestart kan worden.

Meer weten over ons shutdown management

Wilt u meer weten over het shutdown management van Aertssen, dan neemt u best contact met ons op.