Navigateur Web obsolète. Pour une meilleure expérience, maintenez votre navigateur à jour.

06/04/2023

Aertssen, Jan De Nul en DEME werken samen aan groene waterstofproductie in Zelzate: partnerschap met Luminus en Nippon Gases

Aertssen, samen met Jan De Nul en DEME, vormen samen Terranova en zijn verheugd om deel uit te maken van een innovatief groen waterstofproject in Zelzate, in samenwerking met Luminus en Nippon Gases Belgium. De bedrijven bundelen hun krachten onder de naam Terranova Hydrogen NV en zullen samenwerken aan de bouw en exploitatie van een installatie voor de productie van groene waterstof op de Zonneberg in Zelzate.

Productie van groene waterstof

Het gezamenlijke project heeft als doel een elektrolyse-eenheid van 2,5 MW te bouwen voor de productie van groene waterstof, inclusief opslagcapaciteit en een compressie- en vulstation. Er bestaat ook de mogelijkheid om de installatie later uit te breiden tot 5 MW.

Van brownfield tot productiecentrum voor groene energie

Dankzij de inspanningen van Aertssen, Jan De Nul en DEME, die samen Terranova vormen, is de voormalige brownfieldlocatie op de Zonneberg in North Sea Port te Zelzate omgevormd tot een groen energiecentrum met een groot zonnepark. De locatie is strategisch gelegen langs de R4-ring rond de Gentse haven, op het kruispunt van snelwegen Antwerpen-Brugge en Rijsel-Rotterdam, en langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Voorbereidende werkzaamheden

Terranova Hydrogen NV heeft eind 2022 een strategische steun van 4,33 miljoen euro ontvangen van de Vlaamse regering in het kader van de uitrol van de 'Vlaamse waterstofvisie'. De vergunning is reeds verleend en de voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn gestart. De productie van de eerste waterstofmolecule wordt verwacht in het begin van 2025.

Overstap naar hernieuwbare energiebronnen

De partners achter Terranova, waaronder Aertssen, zijn enthousiast over de samenwerking met Luminus en Nippon Gases en zien dit als een belangrijke stap in de transformatie van een voormalige brownfield naar een groene energiehub in het Gentse havengebied.

Luminus en Nippon Gases onderstrepen het belang van de overstap naar hernieuwbare energiebronnen om een CO2-neutrale wereld te bereiken. Deze productie van waterstof op basis van uitsluitend groene energie is voor hen een voorbeeld van hoe een klimaatneutrale industrie er kan uitzien. Samen met de andere partners hopen ze bij te dragen aan een toekomst waar toekomstige generaties nog lang van kunnen genieten.