Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Aertssen Jobdag 16 juni 2018 2182
29/09/2023

Tussentijdse resultaten van onze CO2-voetafdruk voor 2023

Bij Aertssen Group streven we voortdurend naar een groenere en duurzamere toekomst. Het verminderen van onze CO2-voetafdruk is een essentieel onderdeel van onze inzet voor het milieu en de maatschappij. Daarom delen we graag onze tussentijdse resultaten met betrekking tot onze CO2-voetafdruk voor Scope 1* over het jaar 2023. Deze inzichten geven ons de kans om onze voortgang te evalueren en onze inspanningen voor een duurzamere toekomst voort te zetten.

Wat zeggen de cijfers?

Op basis van onze halfjaarlijkse verbruiksgegevens wordt onze CO2-voetafdruk voor Scope 1 in 2023 geschat op 34.718 ton CO2-equivalenten. Scope 1* omvat onze directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door onze eigen bronnen zoals het gebouw, vervoer of productie gerelateerde activiteiten.

Hoewel dit een daling van 1,6% ten opzichte van 2022 betekent, moeten we erkennen dat dit 0,4% boven onze gestelde doelstelling ligt. Deze cijfers herinneren ons eraan dat de weg naar duurzaamheid geen rechte lijn is, maar eerder een pad met uitdagingen.

Een positieve evolutie: De CO2-voetafdruk per gerealiseerde omzet is gedaald tot 77 gram per euro. Dit vertegenwoordigt bijna een 10% daling in vergelijking met het voorgaande jaar.

CO2 tussentijdse resultaten Aertssen Group 2023

Emissiebronnen

Als we dieper ingaan op de bronnen van onze uitstoot, stellen we vast dat onze voertuigen bijna 6% bijdragen aan onze totale uitstoot, terwijl vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor net iets meer dan 36%. Het gasverbruik, aan de andere kant, staat slechts voor minder dan 1% van onze totale Scope 1-voetafdruk.

Onze doelstelling om de uitstoot van onze voertuigen volledig te reduceren tegen 2030 blijft onveranderd. Hoewel het erop lijkt dat de uitstoot in 2023 mogelijk licht boven de doelstelling zal uitkomen, hebben we vertrouwen in de ingezette elektrificatie die de komende jaren echt zichtbaar zal worden.

Voor onze vrachtwagens hebben we eenzelfde ambitie: tegen 2040 willen we een uitstootvrije vloot hebben. Op korte termijn overwegen we over te schakelen naar alternatieve brandstoffen zoals B100 of HVO om de uitstoot te verminderen. Op de lange termijn komt elektrificatie ook in beeld als een duurzame oplossing.

Onze duurzame visie

Hoewel onze tussentijdse resultaten ons uitdagen, zijn we vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact op de wereld te hebben.

We willen onze medewerkers, klanten en partners bedanken voor hun steun en betrokkenheid bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Samen werken we aan een schonere en groenere toekomst voor ons allemaal.

* De CO2-voetafdruk van een organisatie wordt bepaald door verschillende 'scopes' volgens het Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 omvat directe uitstoot door interne en operationele activiteiten, zoals voertuigen en verwarming. Scope 2 omvat indirecte uitstoot door externe energieopwekking, terwijl Scope 3 de indirecte uitstoot omvat door activiteiten van andere bedrijven, zoals grondstoffenwinning en zakelijk verkeer. Deze scopes helpen ons begrijpen waar onze verantwoordelijkheden liggen en waar we emissiereducties kunnen realiseren.