Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Sustainable Development Goals Aertssen

Sustainable Development Goals

De doelstellingen van Aertssen Group

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties reiken ons een aantal globale uitdagingen aan, waar wij vanuit onze expertise een duidelijk antwoord op willen bieden. Verder bieden ze ook een overzichtelijk kader om onze bestaande initiatieven te plaatsen. We selecteerden 6 globale doelstellingen waarop we veel impact hebben en die we verder centraal plaatsten in onze duurzame strategie.

SDG 6: Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitaire middelen voor iedereen.

 • Regenwater recupereren op ons hoofdkwartier en het gebruiken voor het wassen van machines en het sanitair
 • Regenwater recupereren op onze nieuwe site in Verrebroek en het gebruiken voor het wassen van machines en het sanitair
 • Een maximale focus op optimaal gebruik van regenwater op al onze sites
SDG 6 Regenwater recupereren voor het wassen van machines

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

 • Beperking stationair draaien van de vloot
 • Investering in EURO-6 machinepark
 • Ontwikkeling Zonneberg Zelzate met stroom voor 4.000 gezinnen
 • Ontwikkeling waterstoftoepassingen voor scheepvaart via cluster Power-to-Gas
 • Facilitering bouw windmolenparken en eigen investeringen met partners
SDG 7 Facilitering bouw windmolenparken

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

 • Versterken van infrastructuur in binnen- en buitenland
 • Bescherming kustlijnen tegen de stijgende zeespiegel en stormen in samenwerking met onze partners, de baggeraars
 • Diversificatie- en innovatiestrategie in sectoren en activiteiten met toekomstpotentieel (energie, mobiliteit)
 • Ontwikkeling Logistiek Park Waasland conform BREEAM-standaard

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

 • Hergebruik verzette grond nabij de plaats van graafwerken
 • Recyclage bouw- en slooppuin
 • Investeringen in duurzaam materiaal
SDG 12 Recyclage van bouwpuin

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

 • Wereldwijd beschermen van kustlijnen tegen de stijgende zeespiegel en stormen in samenwerking met onze partners, de baggeraars
 • Kuststrook- en natuurbescherming (bijvoorbeeld 't Zwin)
 • Inzetten op multimodaal transport over het spoor en de binnenwateren
SDG 13 Kustlijnen beschermen 5

SDG 17: Versterk de middelen tot implementatie van de SDG’s en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 • Voorbeeldfunctie vervullen in Midden-Oosten op vlak van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het geleverd werk volgens onze eigen normen
 • Ondersteuning van lokale goede doelen en caritatieve initiatieven
 • Stakeholderdialoog en partnerschappen met uiteenlopende stakeholders
20070205 54

Verantwoording afleggen

Aertssen Group hééft een impact op de natuur en de maatschappij. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar we hoeven ons niet te schamen. Wij communiceren steeds open en transparant met onze stakeholders en gaan discussies over de impact van onze werken niet uit de weg. Want we geloven dat ze op lange termijn waardevol zijn. Voor de mens en de planeet.

Onze belangrijkste stakeholders

 • Het familiale karakter van onze groep blijft gebetonneerd in elk departement van onze organisatie. De aandeelhouders zijn sterk vertegenwoordigd in het management maar ook de niet-actieve aandeelhouders worden betrokken bij de koers van het bedrijf.
 • Onze werknemers zijn het echte kapitaal van het bedrijf. Onze slogan luidt niet toevallig: “People, Power and Passion to Build on!” Onze mensen komen eerst. Het is op hen en door hen dat we ons succes bouwen.
 • Dankzij onze klanten kunnen we groeien. Met vele klanten werken we al decennialang samen. Dat kan enkel als je elkaar als partners beschouwt en hier ook naar handelt. We zijn en blijven extreem klantgericht werken.
 • Met onze leveranciers zoeken we langetermijnrelaties. We zien elkaar als strategische partners naar boven in de keten, net zoals wij graag door onze eigen klanten als partners beschouwd worden.
 • De overheden zijn onze partner voor grote infrastructuurwerken en de ontwikkeling van Brownfields. Ook het Havenbedrijf is een semipublieke stakeholder die we een warm hart toedragen.
 • We onderhouden goede relaties met de banken. Zij maakten onze groei vanaf de eeuwwisseling mee mogelijk dankzij hun kapitaal. Bovendien stellen zij overheden en private klanten in staat om lange termijn investeringen te doen die de maatschappij ten goede komen.
 • We zijn gegroeid uit het polderdorp Oorderen en vandaag verankerd in Stabroek. We zijn met de industrie, de logistiek en de haven één van de grote werkgevers uit de streek en koesteren onze relatie met de omliggende gemeenschappen.

Samen bouwen aan de toekomst?