Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Aertssen Group Oman

Ontginning

Aertssen Infra is ook actief in het ontginnen van steengroeven en mijnbouw. Het is een klus die we intussen al voor verschillende nationale en internationale groeven en mijnen in handen namen. Wereldwijd verwijderen we bovenliggende grondlagen en ontginnen en zeven we gesteente.

Steengroeve Carmeuse, Moha (België)

In de Carmeuse-steengroeven in Moha graaft men naar kalksteen. Die wordt omgezet in kalk voor diverse industriële toepassingen. De site speelt een belangrijke rol in de productie van kalkhoudende aggregaten, maar ook kalksteen en ongebluste kalk. In de groeve verwijdert Aertssen de bovenste lagen grond die ongeschikt zijn voor de productie.

Aertssen Group Ontginning