Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

29/08/2022

Niveau 4 van de CO2-prestatieladder voor Aertssen Group

Aertssen Group heeft op 22 augustus 2022 het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 4 ontvangen, het op één na hoogste niveau. Daarmee bevestigen we onze ambitie om onze CO2-uitstoot te reduceren en onze algehele impact op het klimaat zoveel mogelijk te beperken.

Duurzame visie

Als familiebedrijf hebben we een maatschappelijke rol te vervullen en nemen we verantwoordelijkheid op. Vanuit onze diverse bedrijfsactiviteiten biedt Aertssen Group kwaliteitsvolle oplossingen voor de versterking van de infrastructuur en alle maatschappelijke en milieu-uitdagingen. Het is onze ambitie om te evolueren naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een CO2-managemenstysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 werk je als organisatie aan het verminderen van de eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 ligt de focus op de CO2-uitstoot van de hele keten, met leveranciers, onderaannemers en partners.

In mei 2022 ontving Aertssen Group al niveau 3 voor zijn inspanningen. We streven ernaar om in 2025 het hoogste niveau te behalen.