Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2024 171022 0005
13/04/2023
Infra

Project Deleers, Walcourtstraat

In Anderlecht, op de site van Kairos, vindt momenteel een indrukwekkende transformatie plaats. Verouderde loodsen werden er afgebroken door het sloopteam van Aertssen Infra om er een nieuwe, levendige buurt te bouwen, compleet met een kinderdagverblijf, twee basisscholen, een middelbare school, een woon-, winkel en werkzone. Aertssen Infra speelt een belangrijke rol in dit project door hun expertise en samenwerking met dochteronderneming Smeyers, gespecialiseerd in bemalingswerken. Deze werken gebeuren in opdracht van BAM Interbuild.

68.000 kubieke meter

Dochteronderneming Smeyers heeft met zijn eigen studiedienst de volledige bemalingsstudie uitgewerkt waarbij wordt gewerkt met drains in combinatie met dieptebronnen. Aangezien er vervuiling in het grondwater aanwezig is, zal alle opgepompte water gezuiverd worden via een waterzuiveringsinstallatie alvorens te lozen. Aansluitend zal Aertssen infra, deels binnen een beschoeide bouwkuip, een bouwput uitgraven van maar liefst 68.000m³. Alle vervuilde grond wordt via erkende centra gereinigd en de propere grond krijgt een herbestemming.

Gecoördineerde aanpak

Het nauwe partnerschap met Smeyers is slechts één voorbeeld van hoe Aertssen Infra samenwerking en synergie benut om klanten een totaaldienstenpakket te bieden. Van afbraak tot grondwerken en bijbehorende bemalingswerken, het team van Aertssen Infra streeft ernaar om het perceel bouwrijp te maken en tegelijkertijd een klantgerichte en oplossingsgerichte aanpak te hanteren. Door een goed gecoördineerde inzet van kennis en ervaring leggen Aertssen Infra en Smeyers de basis voor de nieuwe onderwijs- en leefgemeenschap in Anderlecht.

Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2143 171022 0039
Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2126 171022 0034
Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2062 171022 0011
Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2060 171022 0010
Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 2024 171022 0005
Copyright Jelle Jansegers Photography Aertssen 17 10 Anderlecht 0407 171022 0021