Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Sigmaplan Vlassenbroek 8
24/11/2021

Sigmaplan

In Vlassenbroek, werkte Aertssen mee aan een gecontroleerd overstromingsgebied dat ook voor prachtige natuur zal zorgen.

Het overstromingsgebied bestaat uit twee delen, gescheiden door een compartimenteringsdijk. De Noordelijke ringdijk werd reeds gedeeltelijk aangelegd. Aansluitend hierop werd een nieuwe ringdijk aangelegd.

Daarnaast zorgden we ook voor afwateringsgrachten, opvangbekkens en een overloopdijk met in- en uitwateringssluis die het rivierwater laat binnen- en buitenstromen. Alle aan- en afvoer voor dit project werd over het water uitgevoerd.

Sigmaplan Vlassenbroek 1
Sigmaplan Vlassenbroek 8
Sigmaplan Vlassenbroek 11
Sigmaplan Vlassenbroek 9
Sigmaplan Vlassenbroek 6
Sigmaplan Vlassenbroek 1